Har du ett EMC-problem? Vi hjälper dig med lösningen och att göra rätt från början.

Jag vill ha hjälp att göra rätt från början

En stor del av alla produkter klarar inte EMC kraven när provningen görs första gången på ett oberoende testlabb. Resultatet blir att man får göra om provningen med ökade kostnader och förseningar i produktlanseringen som följd.

Läs mer

Jag behöver hjälp med mitt EMC-problem nu

Har du ett EMC-problem och klarar produkten ej EMC kraven kan du få hjälp hos EK Power Solutions. Vi har expertkompetens inom EMC och hur man ska konstruera för att uppfylla både elsäkerhet- och EMC-kraven.

Läs mer

Jag vill ha hjälp och rådgivning att göra rätt från början

Genom att konstruera produkten med rätt EMC-egenskaper från start får man en bättre produkt som kan lanseras i rätt tid. Därför kan det vara väl investerad tid att i ett tidigt skede ta hjälp av en EMC-expert.

Vi ger dig stöd med EMC-arbetet i utvecklingsprojektets olika faser i den omfattning som krävs för att uppnå EMC och elsäkerhetskraven. Exempel på detta kan vara:

Kravspecifikationen

Våra konstruktörer hjälper till att definiera vilka standarder och krav som behövs för produkten och för att uppfylla CE-kraven.

Notera att från och med den 13 juni 2017 behöver din produkt uppfylla RED-direktivet om den innehåller trådlös kommunikation.

För att ett konstruktionsarbete ska bli framgångsrikt behöver även kraven i standarderna översättas till konstruktionsparametrar. Vi hjälper att ta fram en komplett konstruktionsspecifikation.

Konstruktion

På EK Power Solutions finns expertkompetens inom EMC och hur man ska konstruera för att uppfylla både elsäkerhet- och EMC-kraven. Vi har en bred erfarenhet från olika typer av produkter och branscher.

Vår styrka är komplexa konstruktioner där stora krav ställs på EMC, störtålighet eller annan miljöpåverkan. Att blanda små känsliga signaler med stora tillhör vår specialitet. Genom omsorgsfull mönsterkortslayout kan du klara EMC-kraven. Hos EK Power Solutions hittar du experter på hela elektronikutvecklingen och på produktframtagning.

Konstruktionsgranskning

Vi kan bistå med granskning av ditt kretsschema, komponentval och mönsterkortslayout. Genom vår långa erfarenhet av elektronikutveckling vet vi att vi med begränsade insatser kan göra stor nytta. Vi pekar på eventuella brister i filtrering eller elsäkerhet så att din produkt lättare kan uppfylla normkraven.

Pre-compliance mätningar

Innan certifierande EMC-provning utförs hos ett oberoende testhus kan vi verifiera EMC-prestanda i vårt labb och införa eventuella åtgärder.

Att kunna verifiera en konstruktion på hemmaplan innan certifierande EMC-provning utförs ger stora fördelar. Ofta undviks EMC-problem och dyra omcertifieringar. Redan på prototypstadiet kan vi åtgärda eventuella problem med kortare utvecklingstid och minskade kostnader som följd.

Vi har en modern mätplats för mätning av bl.a. ledningsbunden EMC. Vi kan även genomföra mätningar av nätstörningar som ”Burst”, ”Surge” och ”Power Fail” upp till 5kV. Sådana tester krävs för att säkra överensstämmelse med internationella produktkrav och CE-märkning.

Exempel på tester och standarder som vi kan prova:

  • Elektrostatisk urladdning ”ESD” enligt EN61000-4-2
  • Snabba transienter ”Burst” enligt EN61000-4-4
  • Stötspänning ”Surge” enligt EN61000-4-5
  • Spänningsavbrott ”Power Fail” enligt EN61000-4-11
  • Ledningsbunden emission 1- och 3-fas ≤ 25A

Certifierande provning

Testlabben får inte ge råd eller förslag på åtgärder för att klara provningen. Som EMC-experter kan vi närvara och bistå med råd, stöd och idéer ifall provningen inte skulle uppfylla kraven.

Rätt från början

Tar du med EMC-arbetet redan från början i utvecklingsarbetet ökar du avsevärt chanserna för att produkten klarar elsäkerhet- och EMC-kraven redan vid första provningen.

Glöm inte RED om produkten innehåller radio. Detta direktiv ”tar över” från både EMC-direktivet och LVD och hanterar både radio-, EMC- och elsäkerhetsaspekter på produkten.

Jag behöver hjälp med mitt EMC-problem nu

Har du genomfört pre-compliance mätningar eller certifierande provning och produkten inte klarar kraven för att CE-märkas?

Sedan 1978 har vi på EK Power Solutions hjälpt företag med elektronikkonstruktion och EMC-problem. Vi har ett stort elektroniklabb och en modern mätplats för mätning av bl.a. ledningsbunden emission.

I vår instrumentpark har vi även störningssimulatorer. Med dessa kan vi testa störningar som ”ESD”, ”Burst”, ”Surge” och ”Power Fail” och hur störningarna påverkar produkten.

Våra engagerade och kunniga EMC-experter hjälper dig med konkreta åtgärder för att klara certifieringen.

Kontaktperson

Fredrik Ståhl
VD
+46 (0)8 446 56 01
fredrik.stahl@ekpower.se
Copyright 2018 EK Power Solutions AB - Webbyrå: Brandson AB i Stockholm